O nama

O nama

Društvo za projektovanje, izvođenje i nadzor PINS Inženjering d.o.o. Novi Sad je preduzeće za saobraćajne inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje. Firma je osnovana 2020. godine i okuplja tim profesionalaca, projektante iz oblasti saobraćaja, građevinarstva, pratećih instalacija i konsultante.

Saobraćajni inženjering

Saobraćajni inženjering se definiše kao grana građevinske industrije, te kao takva koristi sve raspoložive inženjerske tehnike za postizanje i očuvanje bezbednog i efikasnog odvijanja saobraćaja. Obuhvata projektovanje bezbedne geometrije saobraćajnica, definisanje saobraćajne signalizacije i opreme i kontrolu kvaliteta izvedenih radova. Saobraćajni inženjering, pored obezbeđivanja saobraćajne strukture i upravljanja saobraćajem, uključuje i sve funkcionalne delove saobraćajnog sistema.

Bulevar Mihajla Pupina

Licence

Licence, koje preduzeće poseduje, su licence koje su se stekle stalnim usavršavanjem i unapređenjem rada tokom decenije poslovanja. Licence su:

  • Licenca P131S1 za izradu projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima I i II reda Republike Srbije koju izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
  • Licence za reviziju (RSA) i proveru bezbednosti saobraćaja (RSI) koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Usluge

PINS Inženjering d.o.o. pruža širok spektar usluga iz oblasti saobraćajnog inženjeringa, kao što su:

  • Izrada projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije;
  • Izrada dokumentacije za izgradnju saobraćajnih površina;
  • Izrada dokumentacije za industrijske objekte i proizvodne hale;
  • Izvođenje radova i stručni nadzor tokom izvođenja radova;
  • Izrada izveštaja o bezbednosti saobraćaja (RSA i RSI), uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode i mapiranja rizika;
  • Tehnički pregled i prijem objekata;
  • Tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekata i
  • Studije opravdanosti.
Obnova asfalta u Novom Sadu

Osnovne vrednosti preduzeća su pružanje usluga iz oblasti saobraćajnog inženjerstva, uz razvijanje profesionalnog pristupa pružanjem najboljih rešenja za klijente, zahvaljujući timu profesionalaca koji čine preduzeće.

PINS Inženjering d.o.o. obavlja poslove koji podrazumevaju sveobuhvatne i kompleksne usluge kao što su izrada svih neophodnih dokumenata i projekata vezanih za nesmetan i siguran saobraćaj na putevima.

Osnovni cilj preduzeća je pružanje pouzdane i tačne usluge uz postizanje zadovoljstva klijenta i razvijanje partnerskog odnosa sa njima. Ostali ciljevi se odnose na praćenje inovativnih saobraćajnih tehnika i metoda i usklađivanje poslovanja sa prisutnim trendovima i njihove implementacije.

Upoznajte se detaljnije sa našim uslugama i projektima

Pružamo sve usluge iz oblasti saobraćajnog inženjeringa!