Politika privatnosti i uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANICE

Ovim Uslove korišćenja regulira se korišćenje (uključujući i pristup) internetske stranice pins.rs PINS Inženjering d.o.o., Majevička 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, RB/MB: 21636622, PIB: 112256409 (u nastavku: “PINS Inženjering” ili “mi”), te sadržaja koji su dostupni na navedenoj stranici (“internetska stranica”). Svaka osoba koja pristupi internetskoj stranici (“vi”) ovim putem prihvaća Uslove korišćenja na snazi u vreme vašeg poseta internetskoj stranici.

Korišćenjem internetske stranice izjavljujete da prihvaćate ove Uslove korišćenja, te da se slažete s poštovanjem istih. Ako ne prihvaćate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, molimo da ne koristite internetsku stranicu. Uslove korišćenja i Politiku privatnosti prihvaćate prilikom svakog pristupa internetskoj stranici.

Korišćenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća: sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove web stranica, te prihvaća i koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. PINS Inženjering se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih web stranica, kao i za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ove web stranice.

Pristup internetskoj stranici dopušta se na određeno vreme, a mi zadržavamo pravo povlačenja ili izmene sadržaja dostupnih na našoj internetskoj stranici bez slanja obavesti. Nećemo biti odgovorni u slučaju da je internetska stranica nedostupna iz bilo kojeg razloga, u bilo koje vreme i u bilo kojem trajanju.

Ako odaberete ili vam je dodeljena korisnička identifikacijska šifra, lozinka ili bilo koja druga informacija u sklopu naših sigurnosnih procedura, navedenu informaciju morate čuvati kao poverljivu i ne smijete je otkrivati trećim licima. Imamo pravo onesposobiti u bilo kojem trenutku svaku korisničku identifikacijsku šifru ili lozinku koju ste sami odabrali ili koja vam je dodeljena ako utvrdimo da niste ispunili neku od odredbi iz ovih Uslova korišćenja.

Vi ste odgovorni za sve potrebne pripreme oko pristupa internetskoj stranici. Također ste dužni pobrinuti se da je svaka osoba koja pristupa internetskoj stranici putem vaše internetske veze upoznata s ovim Uslovima korišćenja te da ih prihvaća.

PINS Inženjering internetska stranica (sadržaj i struktura) zaštićena je autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za upotrebu dela ili cijele internetske stranice neophodno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost PINS Inženjering-a. Za svako kopiranje informacija ili podataka, osobito upotrebu tekstova ili delova teksta i slika (uključujući PINS Inženjering logo) ili bilo kakvo drugo iskorištavanje ili deljenje, potrebna je prethodna izričita pisana suglasnost PINS Inženjering-a. Prava distribucije i kopiranja ima jedino PINS Inženjering. Također je izričito zabranjeno neovlašteno korišćenje bilo kod dela internetske stranice PINS Inženjering tako da to na bilo koji način koji može uzrokovati štetu tvrtki PINS Inženjering ili trećoj strani. Slike, podaci i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Logotip i svi nazivi projekata, kao i dizajn projekata na ovoj stranici su zaštitni znakovi PINS Inženjering-a. Neovlaštena upotreba ili zloupotreba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnoj konkurenciji i podložno je tužbi.

Odgovornost PINS Inženjering-a za štetu koja nastaje zbog korišćenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namerno ili grubim nemarom.

PINS Inženjering nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga vam preporučujemo da se poduzmu sve potrebne mere zaštite od virusa (upotreba antivirusnih programa za detekciju virusa).

PINS Inženjering zadržava pravo izmene ovih uveta korišćenja. O svakoj promeni ovih uveta korišćenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obavešteni. Izmene ovih uveta korišćenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na internetskoj stranici pins.rs.

© 2023 PINS Inženjering. Sva prava pridržana.

POLITIKA PRIVATNOSTI

PINS Inženjering d.o.o., Majevička 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, RB/MB: 21636622, PIB: 112256409 (u nastavku: “PINS Inženjering” ili “mi”) uvažava privatnost posetitelja svoje internetske stranice, te daje svoju izjavu o zaštiti tajnosti podataka na internet stranici a time i Politiku privatnosti. Ova Politiku privatnosti na web stranici primenjuje se samo na funkcioniranje web stranice koja je u vlasništvu PINS Inženjering-a i to one koja daje direktan link na ovu Izjavu kada kliknete na „Politiku privatnosti“ u podnožju web stranice.

Prikupljanje, pohrane i prenos osobnih podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, koje reguliraju zaštitu osobnih podataka, njihov prenos i sprečavanje neovlaštenog pristupa i upotrebe osobnih podataka.

Web stranica pins.rs koristi tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranice i koje web pretraživač sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranice pins.rs samo za vreme trajanja njegovog poseta ovoj web stranici, te se korisniku na taj način omogućuje da se uspešnije služi internetskoj stranici i automatski istječe kada zatvori svoj pretraživač. Osim toga, internetska stranica pins.rs prati statističku posećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspešnosti svojih stranica (a time i projekata) na tržištu i pri tome se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics.

Korisnik internetske stranice pins.rs uvek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg pretraživača. PINS Inženjering isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i kvalitete sadržaja internetske stranice pins.rs u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korišćenjem internetske stranice pins.rs smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uslovima korišćenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

PINS Inženjering se obvezuje poštovati anonimnost i privatnost korisnika internetske stranice pins.rs.

Trebate biti svesni da ova stranica nije namenjena za, niti je osmišljena da privuče, osobe mlađe od 18 godine starosti.

PINS Inženjering može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi tvrtki PINS Inženjering, te će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga na zadovoljstvo korisnika. PINS Inženjering se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Na zahtev korisnika, PINS Inženjering može upotpuniti, ispraviti, blokirati ili izbrisati osobne podatke koji se odnose na korisnika, ukoliko su podaci nepotpuni, netačni, neažurni ili ako su obrađeni suprotno propisima. Nakon primitka zahteva korisnika, o takvoj nadopuni, ispravku, blokiranju ili brisanju obavestiti ćemo sve korisnike osobnih podataka kojima smo odnosne podatke dostavili. Na zahtev korisnika ćemo, u bilo kojem trenutku, privremeno ili trajno, prekinuti sa sakupljanjem, obradom i korišćenjem osobnih podataka korisnika u gore navedene svrhe.

PINS Inženjering zadržava pravo izmene sadržaja svoje internetske stranice, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promena.

Ove uvete Politike privatnosti na web stranici PINS Inženjering može osvežiti s vremena na vreme. Kada se ažurira, radi koristi korisnika, osvežena verzija će bit dostupna na ovoj internetskoj stranici. Obavest o izmeni ove Politike najaviti ćemo na ovoj web stranici 30 dana prije nego što nova Politika privatnosti postane važećom.

Posljednji put osveženo: 18. 07. 2023.

Ko smo mi

Adresa našeg sajta ( web-stranice) je: https://www.pins.rs .

Koje lične podatke prikupljamo i zašto

Komentari

Kada posetioci napišu komentar na sajtu, mi prikupljamo podatke prikazane u formi komentara, takođe i IP adresu posetioca, kao i string korisničkog agenta pretraživača kako bi lakše detektovali spam.

Moguće je da je anoniman string kreiran iz vaše adrese e-pošte (koji se takođe zove hash) dostavljen Gravatar servisu kako bi proverili da li ga koristite. Pravila privatnosti Gravatar servisa dostupna su ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika je javno vidljiva u kontekstu vašeg komentara.

Ako napišete komentar, komentar i njegovi meta podaci su sačuvani zauvek. To je zato da bi mogli automatski prepoznati i odobriti buduće komentare, umesto da ih držimo na čekanju za odobrenje.

Komentari posetilaca se mogu proveriti putem automatske usluge za otkrivanje neželjene pošte.

Medij

Ako prenesete sliku na sajt, trebali bi izbegavati prenos slika koje imaju ugrađene podatke o lokaciji (EXIF GPS). Posetioci sajta ih mogu preuzeti i izdvojiti bilo koje podatke o lokaciji iz slika sa sajta.

Kolačići

Ako napišete komentar na našem sajtu, možete odabrati da sačuvate ime, adresu e-pošte i web-stranicu u kolačiće. Ovo je kako bi vam olakšali ponovno komentiranje i da ne morate ponovo unositi te informacije. Ovi kolačići traju godinu dana.

Ako posetite našu stranicu za prijavu, biće vam postavljen privremeni kolačić, kako bi utvrdili da li vaš pretraživač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i briše se kada ugasite pretraživač.

Kada se prijavite, takođe ćemo postaviti nekoliko kolačića kako bi sačuvali vaše podatke o prijavi i vaše postavke ekrana. Kolačići prijave traju dva dana, a kolačići postavki ekrana traju godinu dana. Ako odaberete „Zapamti me“, vaša prijava će trajati dve nedelje. Ako se odjavite sa računa, kolačići prijave biće uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić biti će spremljen u vašem pretraživaču. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i samo ukazuje na ID objave članka koji ste upravo uredili. Kolačić istekne nakon 1 dana.

Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica

Članci na ovoj web-stranici mogu imati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih sajtova ponaša se istovetno kao da je posetilac posetio taj drugi sajt.

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na sajtu.

Za korisnike koji se registriraju na našoj web-stranici (ako ih ima), mi takođe pohranjujemo lične podatke koje navedu u njihovim korisničkim profilima, Svi korisnici mogu videti, urediti, ili obrisati svoje lične podatke u bilo koje vreme (osim što ne mogu promeniti svoje korisničko ime). Administratori sajta takođe mogu videti i urediti te informacije.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate račun na ovom sajtu, ili ste pisali komentare, možete zatražiti primanje izvozne datoteke ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Takođe možete zatražiti brisanje svih ličnih podataka koje imamo o vama. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni da držimo za administrativne, pravne ili sigurnosne potrebe.

Google Web Fonts

Za jednoliku zastupljenosti fontova, ova stranica koristi web fontove koje pruža Google. Kada otvorite stranicu, vaš pretraživač učita potrebne web-fontove u predmemoriju pretraživača kako bi ispravno prikazao tekst i font.

U tu svrhu vaš pretraživač mora uspostaviti direktnu vezu s Google-ovim serverima. Google tako postaje „svestan“ da je našem sajtu pristupljeno putem vaše IP adrese. Korišćenje Google Web fontova vrši se u interesu ujednačene i atraktivne prezentacije našeg dodatka. Ovo predstavlja opravdani interes iz čl. 6 (1) (f) DSGVO.

Ako vaš pretraživač ne podržava web-fontove, vaš računar koristi standardni font.

Dodatne informacije o rukovanju korisničkim podacima mogu se naći na https://developers.google.com/fonts/faq i Googleovoj politici privatnosti na https://www.google.com/policies/privacy/.

VAŽNA NAPOMENA

Kompletan sadržaj sajta, uključujući sve tekstove sajta je isključivo vlasništvo PINS Inženjering-a i predstavlja autorsko delo. Kopiranje, umnožavanje i korišćenje u bilo koje druge svrhe tekstova sajta, kao i svih ostalih sadržaja sajta pins.rs, je najstrože zabranjeno bez izričite saglasnosti PINS Inženjering-a.

 

© 2023 PINS Inženjering. Sva prava zadržana.

Poslednji put ažurirano 18.7.2023.