Završena izgradnja devijacije državnog puta IB-15 u Vrbasu

Za potreba izgradnje nadvožnjaka brze pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija), izgrađena je privremena devijacija državnog puta IB-15 u naseljenom mestu Vrbas, na stacionaži državnog puta km 72+800.

PINS Inženjering je bio nosilac izrade tehničke dokumentacije za izgradnju privremene devijacije u dužini od 184m.

Pored građevinski radova i postavljanja saobraćajne signalizacije, tehničkom dokumentacijom je projektovana i zaštita postojećih elektroenergetskih instalacija i gasovoda.

Izvođač radova predviđa da će se saobraćaj na državnom putu  IB-15 odvijati preko devijacije u narednih dva meseca.

Opština Vrbas nalazi se u Južnobačkom okrugu. Prema poslednjem popisu u opštini je živelo nešto više od 36.000 stanovnika. Sedište opštine je naselje Vrbas. Opština ima dobro razvijenu saobraćajnu mrežu. Kroz naselje Vrbas prolaze državni putevi IIA-100 i IIB-305, sa istočne strane opštinu tangira autoput E-75, dok će sa severne strane, u skorijoj budućnosti, Vrbas imati i vezu prema budućoj brzoj saobraćajnici „Osmeh Vojvodine“, koji će predstavljati vezu između graničnog prelaza Bački Breg (Sombor) i graničnog prelaza Nakovo (Kikinda).

Slične objave