Završeni radovi na izgradnji saobraćajnih površina u ulici Filipa Filipovića u Novom Sadu

Tokom januara završeni su radovi na izgradnji saobraćajnih površina u ulici Filipa Filipovića u Novom Sadu. PINS Inženjering d.o.o. je bio nosilac izrade tehničke dokumentacije.

Projektom je predviđena izgradnja kolovoza, parkinga, pešačkih staza, atmosfesrske kanalizacije, javnog osvetljenja kao i punjač za električna vozila. U ulici su izgrađena 42 parking mesta od čega dva za osobe sa invaliditetom.

Pre izvođenja radova, JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad je izvršilo presadnju 4 drveta koje se nalazilo na trasi izvedene saobraćajnice novokupljenom mašinom za vađenje i presađivanje stabala.

Slične objave